نوشته‌ها

أسماء بنت عميس

أسماء بنت عميس، در ابتدا همسر جعفر بن ابي طالب بود و همراه او به حبشه مهاجرت كرد. او همسر خود را در سرپرستي مهاجران ياري نمود. اسماء پس از شهادت جعفر در جنگ موته، با ابوبكر ازدواج كرد و محمد بن ابي بكر متولد شد. اين بانوي بزرگ، در دورة خلافت ابوبكر، ارتباط نزديك خود را با خانوادة حضرت علي(ع)، به ويژه فاطم…