نوشته‌ها

جانشینی حضرت علی(علیه السلام)

اگر پیامبر(ص) حضرت على(ع) را به عنوان جانشین خود معرفى کرده بودند پس چرا صحابه با آن همه ایمانى که داشتند، از جانشین ایشان حمایت نکردند؟ پاسخ: سؤال مزبور به چند بخش مى توان تقسیم و تجزیه و تحلیل کرد، نخست آنکه آیا پیامبر(ص) حضرت على(ع) را به عنوان جانشین خود معرفى کرده بودند یا نه؟ پاسخ مثبت است. آیات و …