نوشته‌ها

تکنیک های تلقین و تخیل برای افزایش تمرکز و تقویت حافظه

دانشمندان نشان داده‌‍‌اند هر نوع تلقین مورد پذیرش ضمیر ناخودآگاه قرار می‌گیرد ... قدرت تلقین انسان موجودی تلقین‌پذیر می‌باشد و تلقین پذیری یکی از ویژگی‌های انسان است تلقین تاثیر فوق العاده ای بر انسان دارد. شاید یکی از دلایلی که اسلام زندگی را با گفتن اذان در گوش نوزاد آغاز میکند و با تلقین به میت تم…