نوشته‌ها

تأثیرات عمیق گوستاو فلوبل و ژول لابوم بر فهرست نگارى قرآنى

(… دیگر از کتب مفید آنان (خاورشناسان) فهرستى است که مستشرق فرانسوى موسوم به ژول لابوم براى مطالب قرآن ساخته (است). آیت اللّه ابوالحسن شعرانى ۱٫ مقدمه پس از جمع آورى قرآن در عصر نزول و وحدت بخشیدن به نسخه هاى قرآن پس از رحلت رسول اللّه(ص)، تلاش هاى علمى درباره قرآن، سیر و مراحل مختلفى را طى کرده است. …