نوشته‌ها

سنت، نوسازی و خانواده

(مطالعه‎ی تداوم و تغییرات خانواده در اجتماع‌های ایلی با استفاده از رهیافت روش تحقیق ترکیبی) جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

تغییر الگو و عناصر فرهنگی از خانواده گسترده به خانواده هسته‌­ای

چکیده یکی از واقعیت‌های انکار­ناپذیر در زندگی شهری، دگرگونی در خانواده است. تحول در خانواده ایرانی، در ابعاد گوناگون روی داده است. دامنه این تحول، از مرحله همسریابی و همسرگزینی و بعد از آن، تداوم زندگی خانوادگی، روابط بین اعضای خانواده، تغییر نگرش‌ها، تغییر کارکرد اعضا و انگاره‌های روابط بین زن و مر…