نوشته‌ها

برای تسکین دل‌های آسیب‌دیدگان(۳)

بیایید این گونه عمل کنیم به احساس خودتان فکر کنید. احساستان چگونه است؟ چه اندازه فشار روانی را حس می‌کنید؟ فقط درباره احساستان این گونه فکر کنید و حالتان بهتر می‌شود. موافق میل خودتان زندگی کنید. احساس آرامش و راحتی، برای جسمتان مهم است. به غذاهای سالم، خواب کافی، ورزش و استراحت عادت کنید، بیش از حد کار نکنید…