نوشته‌ها

تربیت زنان و دختران در سیره معصومین(علیهم السلام)

محمد احسانى اهمیت تربیت دختران امروزه بیش از هر زمان دیگر باید به تربیت دختران همت گماشت؛ زیرا از یک سو نزدیک به نیمى از نیروهاى فعال و کارآمد جامعه را قشر زنان و دختران تشکیل مى‌دهند و از سوى دیگر، گستره فعالیت آنان، همه امور فردى و اجتماعى را در بر مى‌گیرد. ضمن آن که پرهیز از اختلاط زن و مرد در بیشتر …

بلوغ، تغذیه و تحصیل دختران

 دوران بلوغ، یکی از مهم‌ترین دوره‌های زندگی است چرا که در این دوران، جهش رشدی اتفاق می‌افتد که در تمام طول مدت زندگی تکرار نمی‌شود. رشد افراد، به خصوص دختران، در این دوران سرعت یافته و در نتیجه، نیاز دختران به تمام مواد مغذی افزایش پیدا می‌کند و در صورتی که از طریق غذاهای متعادل، متناسب و متنوع نظیر د…