نوشته‌ها

جنون زیبایى

ولوله‌اى در میان مردم افتاده است. همه مى‌خواهند زیباتر و زیباتر شوند. گویى قصه سفید برفى و هفت کوتوله است و جریان نامادرى بدجنسى که مى‌خواست از همه زیباتر باشد. تقریبا تمام زنان از قسمتى از اندام خود ناراضى هستند. در واقع مى‌خواهند مشکل خود را با جراحى پلاستیک حل کنند. سئوال این است: کدام مشکل  دیگر بند…