نوشته‌ها

تجلّي کلام الهي در سيره امام سجاد عليه السلام

امام سجاد(علیه السلام)؛نامش «علي» بود که بعدها به «زين العابدين» و «سجاد» مشهور گشت. دو سال پس از تولد او، جدش امير مومنان علي (عليه السلام) در محراب عبادت، به شهادت رسيد و پس از آن به مدت ده سال، شاهد حوادث دوران امامت عمويش امام حسن (عليه السلام) بود. از سال پنجاه هجري، به مدت يازده سال در دوران پر ف…