نوشته‌ها

خداوند اداره کننده هستی

برخى توهم کرده بودند که خداوند متعال تنها خالق جهان است، اما اداره آنرا فرشتگان بر عهده دارند اما قرآن مجید این توهم را باطل دانسته و در آیات زیادى مى فرماید خداوند متعال هم خالق جهان است و هم مدبرالامور است، مقاله حاضر در این زمینه است. "ا و لم یر الذین کفروا ان السموات و الارض کانتا رتقا ففتقناهما و جعل…