نوشته‌ها

نصایحی سعادت آفرین از باقر العلوم (علیه السلام)

 روایت شده است كه امام باقر (علیه السلام) با جابر گفتگو می‌نمودند و در این كلام نورانی ـ كه یادگار آن دیدار است‌ ـ معارف عالیه‌ای را بیان فرمودند كه در آن روش و طریق زندگی در دنیا و آخرت مطرح شده است که در حد توان آن را شرح می‏ دهیم: غم آخرت هنگامی كه امام باقر (علیه السلام)، به همراه جابر از م…