نوشته‌ها

اوتاس، بو آندرس+

اشاره: بوآندرس اوتاس از ایران شناسان معروف سوئد و محقق در زبانهای ایران باستان و هند و اروپایی و زبان و ادبیّات ایران در ۲۶ ماه مه ۱۹۳۸ در جمت لاند از شهرهای شمالی سوئد به دنیا آمده است. وی ابتدا در رشته ریاضیات وارد شده، ولی پس از یک سال به تحصیل در رشته فلسفه و زبان شناسی پرداخته است. در ضمن نزد …