نوشته‌ها

توصیه‌هاى ایمنى در شوهردارى؛ شوهر شما هم، حق حیات دارد!

هرگز به تملق و دروغ و مکر متوسل نشوید یک زن نیرنگ‌باز نمی‌تواند با به‌ کارگیرى دسیسه، عشق را در وجود شوهرش بیدار کند. به‌ محض این که شما تصمیم گرفتید شوهرتان را همان‌گونه که هست بپذیرید، دیگر نباید درباره نقشتان به‌ عنوان مشاور اصلى او، نگران باشید. او نیازى به اندرز شما ندارد، بلکه او محتاج پذبرش و اعتماد شما…