نوشته‌ها

شهادت حضرت زهرا (س) واقعيتى انكارناپذير

تاريخ و حديث اهل سنت و شيعه گواه شهادت جانكاهى است كه قافيه بزرگترين مرثيه تاريخ بشريت را مى‏ سازد. كوشش پى ‏گير هواداران بانيان اين مصيبت نتوانسته است آن را از آخر اين مرثيه جانگداز پاك كند. و هيهات، هيهات. از نوك قلم پوزش مى ‏طلبم و او را به بردبارى و شكيبايى فرا مى ‏خوانم تا شايد بتوانم فرياد تاريخ ر…