نوشته‌ها

التون، جان+

اشاره: التون مسافر مشرق زمین و معاصر نادرشاه افشار (۱۱۴۸-۱۱۶۰ ق.) بوده که از راه روسیه به ایران آمده و برای پادشاه ایران در لنگرود به وی کشتی ساخته است. اینک به تاریخچه این مسافرت توجه فرمایید:وقتی پطر کبیر، امپراتور روسیه فهمید که اتباع او قابلیّت افتتاح باب تجارت با ایران را ندارند، به انگلیسیها…