نوشته‌ها

روز ترويه و آغاز مراسم حج تمتّع 8 ذي حجه

 هشتم ذى حجه، روز ترويه است و علت نام گذارى اين روز، بدان جهت است كه در منى و عرفات آب وجود ندارد و حاجيانى كه قصد وقوف در منى و عرفات را دارند، بايد از مكه معظمه براى خويش آب تهيه كرده و به همراه خود ببرنر و چنين حالتى را "ترويه" مى نامند. اين روز،از روزهاى مهم ذى حجّه است و بر اساس روايتى از امام جعفر …