نوشته‌ها

تاریخچه تشیع و اصول و عقاید

شیعه در لغت به معناى پیرو و یارى دهنده است، اما در اصطلاح بدین معنا است که کسى به امامت و خلافت بلافصل علی(علیه السلام) معتقد باشد. شیعیان بر این عقیده ‏اند که مرجعیت سیاسى و دینى و علمى بعد از پیامبر(ص) بر دوش امام على (علیه السلام) و سپس بر عهده فرزندان معصومش است و بر این عقیده ‏اند که امامت او از طریق ن…