نوشته‌ها

یاران امام عسکرى علیه السلام در خطّه نیشابور

مطلع نیشابور - از شهرهاى بزرگ سرزمین پهناور خراسان - از پیشینه فرهنگى شکوهمندى برخوردار است. از دیر زمان، نام و شهرت آن، در رسانه هاى مکتوب حدیثى، تاریخى و سیاسى این مرز و بوم - ایران اسلامى - زبانزد خاصّ و عامّ بوده است؛ به گونه اى که در رهگذر گذشت زمان، صدها دانشور فرزانه، محدّث والامقام، عارف و شاعر…