نوشته‌ها

آفرینش زن در قرآن، کتاب مقدس و اسرائیلیات

جهت مطالعه مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید

راه های نفوذ اسرائیلیات در تاریخ اسلام

اسرائیلیات جمع «اسرائیلیه » است که منسوب به «اسرائیل » است. اسرائیل نام دیگر یعقوب (بن اسحاق بن ابراهیم)، جد اعلای یهودیان است. برخی گفته اند: این کلمه، عبری است و از دو جزء «اسر» و «ایل » ترکیب یافته که اولی به معنای «عبد» و دومی به معنای «الله »، یعنی، معادل «عبدالله » در زبان عربی است. (۱) قرآن مج…