نوشته‌ها

تشکیلات بهاییت

ساختار شیطان ساختار تشکیلات بهائیت بسیار پیچیده است ومبتنی بر اطاعت بی‌چون چرا و تأکید بر اطاعت و پیروی محض ، نقض که به عنوان مهم ترین گناه محسوب میشود اتهام کسی است که سر از فرامین تشکیلات بر تابد و این گناه مجازات سختی در پی دارد آنان که بهائیت را مانند یکی از احزاب سیاسی معرفی میکنند سخن به گ…