نوشته‌ها

قبل از دبستان، فرزند خود را تربیت کنید

به فرزندان خود احترام گذاشته و هنگام ابراز عقیده، به سخنان آن‌ها توجه کنید. در برخورد با فرزندان هرگز از لقب‌های ناپسند و نسبت‌های ناروا استفاده نکنید و از تحمیل عقاید خویش به فرزندان خودداری کنید. چگونه فرزند باهوش‌‏تری تربیت کنیم؟ بهترین زمان آموختن انواع دانستنی‌ها و تحریک توانایی‌های اساسی کودک، دور…