نوشته‌ها

اسامه بن زید.

    چکیده: اُسامه بن زید از صحابه پیامبر(ص) که در بعضی از غزوات و سریه‌ها حضور داشت. پدرش زید بن حارثه، آزاد شدۀ رسول خدا(ص) و از نخستین مسلمانان بود و به همین سبب زید و فرزندش اسامه را از موالی پیامبر(ص) می‌خوانده‌اند. پیامبر(ص) در اواخر عمر خویش، اسامه را که در آغاز جوانی بود، به ف…