نوشته‌ها

تاریخ و فرهنگ اسلامی مطالعات اسلام در ایالات متحده آمریکا از جمهوری تا امپراتوری-

اشاره: ظهور و گسترش سریع اسلام در جهان و رسالت جهانی آن، ادیان و مکاتب فکری را که از قبل وجود داشتند، در مقابل اسلام قرار داد. دانشمندان و علمای این ادیان و مکاتب فکری به جای اینکه دین اسلام را بهتر بشناسند، تبلیغات مسموم و گمراه کننده ای را با هدف جلوگیری از گسترش اسلام در پیش گرفتند.در این نوشته دربا…