نوشته‌ها

شیخ محمد باقر اصفهانى(ره)

اشاره: محمد باقر در سال ۱۲۳۴ هـ. ق چشم به جهان گشود و هنوز به سن ‏بلوغ نرسیده بود که گرد یتیمى بر چهره ‏اش نشست و پدرش را از دست داد و از آن پس مادرش که زنى فاضل و دانشمند و دختر شیخ جعقر کاشف ‏الغطا بود سر پرستى او را به عهده گرفت. و پس از ورود به سن بلوغ (حدود سال ۱۲۵۰) جهت ادامه تحصیل ‏راهى نجف شد…

ویژگى ‏هاى حکومت حضرت مهدى(عج)

ویژگى اول : اول این‏که این حکومت، حکومتى جهانى است. حکومتى نیست که در یک گوشه‏اى از زمین برقرار شود. حکومتى است جهانى که همه جهان را مسخّر میکند و همه را تحت اختیار خودش قرار میدهد. از روایات فراوان این مسأله استفاده میشود.  علاوه بر این، آیه «...اِنَّ الْأَرْضَ یَرِثُها عِبادِىَ الصَّلِحُونَ»  و آی…