نوشته‌ها

امکان شناخت صفات خداوند

اشاره: یکی از موضوعات کلامی که مذاهب اسلامی در آن اختلاف کرده اند، صفات خداوند است. در صفات خداوند بحثهای متنوعی وجود دارد یکی از این بحثها شناخت صفات خداوند است. دربارۀ امکان شناخت صفات خداوند سه دیدگاه وجود دارد که در این مبحث به آنها اشاره می‌شود.     دیدگاه تشبیه دیدگاه تشبیه که معتق…