نوشته‌ها

یوسف ساموئیلووى براگینسکى

یوسف ساموئیلوویچ براگینسکى در ۱۸ ژوئن ۱۹۰۵ در کى یف (جمهورى اوکراین ) متولد شد. ۱۹۳۱ بخش هندی- افغانى دانشکده اجتماعى -سیاسى انستیتوى شرق شناسى مسکو را به پایان رساند. ۱۹۴۰ نامزد (دکتر) علوم تاریخ گردید. موضوع پایان نامه او جنبش هاى مردمى درخان نشین بخارا از عصر سلطه ى تزار تا انقلاب ۱۹۱۷ بود. در ۱۹۵۴ به اخ…

پیتر شوت فیلسوف شیعه آلمانی

اشاره: پیتر شوت (Peter Schütt) شاعر و گزارش گر متولد ۱۹۳۹ آلمان، سال ۱۹۶۷ با درجه ی دکترای فلسفه از دانشگاه فارغ التحصیل شد. وی از بنیان گذاران حزب کمونیست آلمان است. تمام آثار او در خدمت ایدئولوژی کمونیسم بوده، به گونه ای که برخی رسانه های آلمانی، او را «شاعر درباری» حزب می خواندند.   به نوشته س…