نوشته‌ها

ابو معبد مقداد بن الاسود (رحمه الله)—

ابو معبد مقداد بن الاسود (رحمه الله) مقداد از جهت ظاهر مردى بلند قامت و گندم گون بود اسم پدرش عمرو و بَحرائى بود اما چون اسود بن عبد یغوث او را تربیت نمود به مقداد بن الاسود معروف شد و همسرش ضیاعه دختر زبیر بن عبدالمطلب بود از این پدر و مادر با فضیلت فرزندى نااهل بنام معبد بوجود آمد و کاملاً عکس روش پدرش د…