نوشته‌ها

ابو ابی الجوشاء—

ابو ابی الجوشاء، از اصحاب امیرمؤمنان علیه‏السلام بود. و هنگام عزیمت حضرت علی علیه‏السلام از کوفه به صفّین، پرچم‏دار سپاه امام علیه ‏السلام بود. ۱- رجال طوسی، ص ۶۵، ش ۴۰ منبع : سید اصغر ناظم‏ زاده قمی، اصحاب امام علی، ج ۱…