نوشته‌ها

ابوحمزه ثمالى، لقمان روزگار (۳)

چنانکه قبلا یادآور شدیم ابوحمزه ثمالى همنشین ائمه معصومین(علیهم السلام) بود. روزى در یک مسافرتى ابوحمزه با امام باقر(علیه السلام) هم کجاوه بود. آن ها براى استراحت از کجاوه پیاده شدند و بارشترها را برزمین گذاردند. امام باقر(علیه السلام) بعد از اندکى قدم زدن، نزد ابوحمزه آمد و با او دست داد. ابوحمزه گفت: (فدا…