نوشته‌ها

عبد العظیم حسنی (علیه السلام) و روایات مهدویت

مقدمه در این نوشتار کوتاه روایاتی از حضرت عبدالعظیم حسنی ( علیه السلام) نقل شده است که در آن به مهدویت و مسائل مربوط به آن اشاره شده است . کوته نوشت حاضر در سه بخش می باشد: ۱ - شخصیت و زیست نامه حضرت عبدالعظیم حسنی ( علیه السلام) . ۲ - روایات رسیده از وی در باره امام زمان ( علیه السلام) به همراه ترجمه فا…