نوشته‌ها

قرآن و دیگر آیین ها و فرهنگ ها

جهت مطالعه مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

دریچه‏ اى به قرآن از منظر شرق شناسان (۲)

بازگو کننده حقایق علمی هر چند قرآن کتاب علمی نیست، ولی به مناسبتهای گوناگون از حقایق علمی و قوانین طبیعی سخن گفته است؛ حقایقی که در صدر اسلام و قرون متمادی بعد از آن، برای غالب افراد بشر حتی بسیاری از روشنفکران و اهل تحقیق پوشیده بود؛ ولی رفته رفته دستاوردها و اکتشافات علمی، اندکی از آن را آشکار سا…