نوشته‌ها

میرزا محمد تقی اشراقی (ره)

(۱۴۰۹-۱۳۵۲هـ ق) ولادت فقیه، مفسّر شهیر و واعظ نامدار و پرآوازه قم، آیه اللّه میرزا محمد تقی اشراقی، از مشهورترین خطبای شیعه در دوران معاصر است که در سال ۱۳۱۳ ق، در بیت علم و تقوا و فضیلت در شهر مذهبی قم متولد شد. پدر بزرگوارش فقیه عالی مقام مرحوم آیه اللّه میرزا محمد قمی مشهور به «ارباب» (متوفای ۱۳…