نوشته‌ها

عوامل و موانع تقرب به خدا

اشاره: آدمی به سوى کمال گرایش ذاتى دارد؛ هر چند که در بیشتر موارد در مصادیق کمالى به خطا و اشتباه می‌رود ولى این بدان معناست که کمال‌جویی، ریشه در فطرت و غرایز انسانى دارد. هر انسانى می‌کوشد تا از نقص و کاستى در درون و برون خویش بکاهد و به سوى کمال و زیبایى برود. قرآن با توجه به این خواسته و گرایش ذ…

رهنمودهای پیاده سازی سبک زندگی اسلامی از منظر آموزه های قرآن کریم

رهنمودهای پیاده سازی سبک زندگی اسلامی از منظر آموزه های قرآن کریم جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.