نوشته‌ها

آداب قرائت قرآن

1- با طهارت بودن. (يعنى با وضو بودن) 2- با کمال ادب خواندن. 3- با طماءنينه در حال ايستاده يا نشسته، بدون اينکه تکيه دهد يا چهار زانو بنشيند. 4- شمرده، شمرده بخواند، چنانچه در قرآن مى فرمايد: و رتّل القرآن ترتيلا. 5- جهر متوسط (يعنى معمولى بخواند) اگر ايمن از ريا باشد و الاّ آهسته بخواند. 6- با حال …