نوشته‌ها

يعقوب بن يزيد انبارى

یعقوب بن یزید ولادت در خانواده‌اي كه معطر به شميم دل‌انگيز مهر به امامان پاك شيعه بود، كودكي ديده به جهان گشود كه نام يعقوب را بر اين نورسيده نهادند. كنيه‌اش ابويوسف است و به «انباري» - منسوب به شهر انبار در عراق - و نيز «قمي» اشتهار دارد. «سَلْمی‌‌» و «كاتب» هم به او گفته شده است.[۱] پدرش يزيد بن حم…