عنوان: بررسی مسایل تربیتی جوانان در روایات
مولف: دکتر احمد حاجی ده آبادی؛ دکتر سید علی حسینی زاده
مترجم/ محقق:****
ناشر: انتشارات  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سال نشر: ۱۳۹۱
نوبت نشر: هفتم
محل نشر: قم

در بخشی از مقدمه‌ی این کتاب چنین آمده است: آن‌چه در پیش روی دارید، مجموعه مباحثی تربیتی درباره‌ی جوانان است که عمده‌ی آن بر تجزیه و تحلیل سیره و گفتار معصومین(علیهم السلام) استوار است. در تبیین اندیشه‌های تربیتی اسلام رویکردها و گرایش‌های گوناگونی به چشم می‌خورد؛ برخی می‌کوشند تا با طرح دیدگاه‌های نوین تعلیم و تربیت، شواهد و مؤیداتی از متون دینی برای آن‌ها ارائه کنند؛ برخی دیگر بیشتر توجه خود را به گزاره‌ها و اموزه‌های دینی معطوف داشته‌اند، ولی کم‌تر تحلیل و تبیینی از این گزاره‌ها به عمل آورده‌اند؛ برخی نیز از نگاه تخصصی و دقیق به این مهم فاصله گرفته و مباحث خود را در قالب تبیین‌های عامیانه و عرفی، ارائه کرده‌اند، نه به زبان علمی، عمیق و مستدل.

در رویکرد حاکم بر این کتاب، سعی شده است تا موارد زیر مدّنظر بوده و محقَّق شوند:

۱٫ توجه و پرداختن به موضوعات و مسایل تربیتیِ نو و بدیع؛

۲٫ اصل بر بهره‌گیری از متون دینی و استفاده از تمامی گزاره‌های مرتبط با موضوع مورد نظر؛

۳٫ تلاش برای دست‌یابی به برداشت‌های متنوع از یک گزاره و بسنده نکردن به مدلول مطابقی آن.

مطالب این کتاب در دو بخش ارائه گردیده‌اند:

بخش اول: مباحثی درباره‌ی تربیت جوانان و نوجوانان را در بر دارد که نوعی نظام‌بخشی به پیام روایات و برداشت‌های ما از آن‌ها و ربط و ارتباط منطقی میان آن‌ها ست. مطالب این بخش در سه فصل (نخست: «نگرش اسلام به جوان»، دوم: «اصول و روش‌های تربیت جوانان» و سوم: «محتوای آموزشی و تربیتی برای جوانان») سامان داده شده‌اند.

بخش دوم: مجموعه‌ی روایات درباره‌ی جوانان به همراه ترجمه و بیان معانی مطابقی، تضمّنی و یا التزامی آن‌ها.