براي سلامت روزه‌اولي‌ها

فعاليت زياد نوجوانان روزه‌دار در ماه رمضان منجر به صرف انرژي بيشتر و افزايش تعريق در طي ساعات روز مي‌شود و اين مي‌تواند زمينه‌ساز سوء‌تغذية خفيف يا شديد باشد.  بهترين ورزش‌ها در طول اين ماه، شنا و پياده‌روي پس از صرف افطار است، چرا که اين ورزش‌ها از گرفتگي عضلات و بروز يبوست پيشگيري مي‌کنند.