اوربلی باستان شناس، ایران شناسی و قفقازشناس مشهور شوروی در ۱۸۸۷ در شهر کوتائیس از توابع ارمنستان متولّد شده و در دوّم فوریه ۱۹۶۱ پس از ۷۴ سال عمر بدرود زندگی گفته است.

تحصیلات

اوربلی تحصیلات مقدماتی خود را در تفلیس به پایان رسانید، و برای تکمیل آن به مسکو و لنین گراد سفر کرد و در ۱۹۱۱ رشته تاریخ و زبان شناسی دانشکده های زبانهای شرقی دانشگاه لنین گراد زیر نظر پروفسور مار و پروفسور الدنبرگ را به پایان رسانید و به محض فراغ از تحصیل مقام استادی در دانشگاه پیش گفته به او تفویض شد.

تخصص

این خاورشناس اطلاعات فراوانی از باستان شناسی هنرهای زیبا زبان شناسی و زبانهای زنده داشته و یکی از نزدیکترین شاگردان پروفسور یوری مار (۱۸۹۳- ۱۹۳۵) خاورشناس معروف شوروی بوده، و در زبانشناسی و فراگیری زبانهای ارمنی و گرجی و باستان شناسی قفقاز با او کار کرده است.

صاحب ترجمه اساس شناسایی تمدّن اورارتو در ارمنستان و قفقاز را گذاشته و یادگارهای اورارتو در ازمنستان و قفقاز را گذاشته و یادگارهای اورارتو مربوط به ارمنی و سلجوقی را مطالعه کرده، و برای جمع آوری نبشته های قدیمی ارمنی فعالیّت زیادی به عمل آورده است همچنین درباره آثار تمدّن مادّی در وان، توپراق قلعه، هایکابرد، آختامار و نقاط دیگر به بررسی در لهجه های محلی ارمنی نقاط مزبور و نیز زبان کردی پرداخته، و به تاریخ تمدّن و هنر مادها و ساسانیان و سلجوقیان و تاریخ و تمدّن قفقاز در قسمت اورارتو و ادبیّاب آن احاطه داشته است.