مسلم بن حجاج نیشابوری در اقدامی خلاف و غیر اخلاقی اقدام به قلب واقعیت نموده و حدیث نبوی را تحریف و از آن استنباط طعن علیه مذهب حقه نموده است.«ان الرافضه تقول: ان علیا فی السحاب…»شیعه می گوید: علی در میان ابر است.

احادیث شیعه از زمان رسول خدا(ص) ضبط گردیده و عقائد شیعه در آثار کلامی آنان به طور مشروح و مفصل آمده است، و کتابخانه ها مملو از کتاب های شیعه می باشد آیا در یک کتاب حدیث از چنین مطلبی اثری هست؟

در میان احادیث صحیح بخاری  و صحیح مسلم مطالب بی اساس و جعلیات مانند حدیث مورد بحث فراوان است.

اما داستان از کجا ریشه گرفته است؟

طبق مدارک قطعی تاریخی رسول اکرم(ص) در روز غدیر خم عمامه معروف خود بنام«سحاب» را به عنوان تاج افتخار بر سر علی(ع)گذاشت گاهی امیرالمومنین(ع)با آن عمامه خدمت رسول اکرم(ص) می رسید،پیامبر از روی فرح و خوشحالی می فرمود:

«اقبل علی فی السحاب» شیعه و پیروان علی(ع)نیز گفتار رسول اکرم(ص)به عنوان یک افتخار یزرگ برای علی و امتیاز او از سایر صحابه این جمله را تکرار نمودند :«جاء علی فی السحاب»[۱]

ولی مسلم منافقانه و مغرضانه از اصل حدیث صرف نظر نموده و یک حدیث جعلی را به آن صورت که ذکر گردید عنوان کرده و به شیعه نسبت داده است.

پی نوشت ها:

[۱] . نهایه ابن اثیر ج۲ ص۳۴۵ – نظم دررالسمطین ص۱۱۲ – ریاض النضره ج۲ ص ۱۶۲(کان له عمامه تسمی السحاب فوهبها علی بن ابی طالب –کرم الله وجه – فکان ربما طلع علیه علی –کرم الله وجه – فیقول علی الله علیه و آله وسلم: اتاکم علی فی السحاب یعنی عمامته التی وهبها له. )

منبع: سایت سنت.