شهر رمضان شهر البرکة و شهر الرحمة و شهر المغفرة و شهر التوبة و شهر الانابة من لم يعفو له في شهر رمضان ففي اي شهر يغفر له. (1)

ماه رمضان ماه برکت است، ماه رحمت است، ماه آمرزش است، ماه توبه است، و ماه بازگشت(به سوي خدا) است هر کس در ماه رمضان آمرزيده نشود، در کدام ماه ديگر مورد آمرزش قرار مي ‏گيرد.

قال الرضا عليه السلام: انما امروا بالصوم لکي يعرفوا الم الجوع و العطش فيستدلوا علي فقر الاخر.2
امام رضا عليه السلام فرمود:

مردم به انجام روزه امر شده اند تا درد گرسنگي و تشنگي را بفهمند و به واسطه آن فقر و بيچارگي آخرت را بيابند.

قال الرضا (عليه السلام)
من قرا في شهر رمضان اية من کتاب الله کان کمن ختم القران في غيره من الشهور.3
امام رضا (عليه السلام) فرمود:
هر کس ماه رمضان يک آيه از کتاب خدا را قرائت کند مثل اينست که درماههاي ديگر تمام قرآن را بخواند.

1- بحارالانوار، ج ۹۶، ص
2- وسائل الشيعه، ج ۴ ص ۴ ح ۵ علل الشرايع، ص ۱۰
3- بحار الانوار ج ۹۳، ص ۳۴۶