حضرت امام سجاد علیه السلام از دیدگاه علماى بزرگ اهل سنت مردى شریف، باتقوى، عالم، عابد و کریم توصیف شده و بسیارى از آنان امامت او را قبول داشته‌اند.

به عنوان مثال « ذهبى » در ذکر احوالات امام می‌نویسد:

«امام سجاد: السید الامام زین العابدین به دلیل شرف و سیادت و برترى و علم و خاندانش شایسته‌ى امامت عظمى بود.»

«مناوی» نیز امام چهارم را چنین توصیف مى کند:« زین العابدین امام بود، به بزرگوارى و مکارم اخلاق شهرت داشت و کبوتران او در فضاى «وجود» به پرواز در آمده اند. او قدر و منزلتى بس عظیم داشت.»

« جاحظ » نیز گفته است:« مردم با همه اختلاف مذاهبشان، در مورد على بن الحسین علیه السلام هم‌نظر بودند. هیچکس در تدبیر او و در برتری‌اش بر دیگران در همه زمینه ها شک نداشت.»

شافعى، یکى از ائمه چهارگانه اهل سنت، نیز می‌گوید:«على بن الحسین فقیه‌ترین فرد اهل بیت است.»

منبع:جهاد الاسلام السجاد زین العابدین علیه السلام،‌ تالیف سید محمدرضا حسینى، ص ۳۴ و ۳۵ و ۱۱۴