از نوادگان امام موسی کاظم علیه السلام است از فرزندشان عبدالله.

صالح قصیر مدفون در بیدهند خوانسار را سید صالح قصیر اول و سید صالح قصیر مدفون در پشتکوه بختیاری را سید صالح قصیر دوم می نامند.

آقا سید صالح قصیر دوم بن محمد بن محمود ، چنانچه در مشجرات است از فضلا ، زهاد و عباد عصر و زمان خود بوده و زیارتگاه شریفش در ناحیه پشتکوه بختیاری زیارتگاه معروفی است که قبلآ جزء شهرستان فریدن بوده و هم اکنون جزء شهرستان کوهرنگ محسوب می شود .و اما زیارتگاه صالح قصیر (صالح کوتاه) در شهرستان اندیکا بدین سبب است که خود قدمگاهی است و ساداتی از نسل این امام زاده در این مکان ساکن هستند .

برخی از اولاد سید صالح قصیر در اصفهان ، فریدون شهر و(کوهرنگ،روستاهای صالح کوتاه،زرگ،چین،حیران،سوه)و در بیدهند خوانسار و در شهرستان الیگودرز، قم ، تهران،اهواز و اندیکا ساکن هستند.علمای زیادی از نسل این امام زاده وجود دارد که عمر خود را صرف ترویج دین مبین اسلام نموده اند.

در شجره نامه ها و کتب انساب ایشان را به صفت علم و دانش ،فضل ،زهد و تقوی و ورع موصوف داشته اند و آن بزرگوار را صاحب کرامت دانسته اند آن بزرگوار صاحب حالت های معنوی بوده و مریدان او در استان های لرستان ،اصفهان ،چهارمحال وبختیاری و خوزستان بسیار اند.شرح حال این امامزاده بزرگوار در کتب مختلفی مانند«النهدیه ،رجال شیخ طوسی رجال ما مقانی اثبات الوصیه مسعودی و علماء الاسره آمده اند.قبر مطهرشان در استان چهار محال بختیاری و دارای صحن بارگاه و ضریح است و از نواده های امام موسی کاظم(ع) از فرزندشان عبدالله است که مدح آن امامزاده جلیل القدر در کتب رجال شیعه مانند رجال شیخ طوسی ،رجال مامقانی ،مناقب ابن شهر آشوب مازندرانی اثبات الوصی مسعودی وکتب دیگر آماده است.تاریخ شهادتش درحدودسال220هجری قمری میباشد .

سالیانه زوار زیادی از سراسر کشور به زیارت مرقد مطهرش روانه می شوند و کراماتش زبان زد عام و خاص مخصوصا در استان های همجوار می باشد که اگر بخواهیم به شرح کرامات آن بزرگ وار بپردازیم خود کتابی جدا گانه می طلبد.فرزندان و ذریه آن بزرگوار بسیار زیاد هستند که در سراسر جهان پراکنده میباشند و صداقت و درستکاری و تقوا معروفند بیشتر آنها در استان های اصفهان چهار محال و بختیاری لرستان خوزستان تهران شیراز و کرمانشاه سکونت دارند و از خود کرماتی به جا گذاشته اند و در بین آنان مردان با فضیلت و با تقوا صاحبان کرامت فقه ها مجتهدان مراجع تقلید دانشمندان اساتید نویسندگان و مولفان کتب دینی مذهبی و علمی بسیار گرانبها و خطبا و سخنوران زبر دست بسیار بوده اند.

منابع:

1.     النهدیه

2.     رجال شیخ طوسی

3.   رجال ما مقانی

4.   اثبات الوصیه

5.   مسعودی

6.   علماء الاسره

7.   رجال شیعه مانندمناقب ابن شهر آشوب مازندرانی

8.   انوار الهی شان منزلت سادات تالیف سید علی حسین درخشان(موسوی سید صالح)