مدفن اين امامزاده در حاشيه دهستان باشتين بخش داورزن و در چهل كيلومترى غرب سبزوار است. وى به شواهدى خواهر امام هشتم (ع) دختر امام موسى بن جعفر (ع) مى باشد.

بعد از آنکه حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) مجبور به پذیرش ولایت عهدی مأمون شد، ایشان نامه ای به ولایت مدینه می فرستند و نزدیکان خود را به نزد خویش در خراسان می خوانند. از جمله نزدیکان آن حضرت خواهر ایشان «بی بی علیه خاتون(س)» و دختر امام موسی بن جعفر(ع) می باشند که به استناد پرونده موجود در ادراه اوقاف سبزوار، در مسیر رسیدن به برادرشان امام رضا(ع) به دست فردی به نام اسحاق جغتایی به شهادت می رسند. مرقد مطهر ایشان در روستای باشتین (خاستگاه قیام سربداران) از توابع شهرستان جدید التأسیس داورزن و در ۴۰ کیلومتری غرب سبزوار واقع شده است.