اين امامزادگان در روستاى ابيانه در ۴۰ کيلومترى شمال غربى نطنز قرار دارند . و مدفن دو نفراز فرزندان امام موسى کاظم (ع) بنام شاهزاده يحيى و شاهزاده عيسى است. اين بنا که حياط و حوض زيبايى دارد، داراى گنبد کاشيکارى فيروزه اى رنگى است که درميان خانه هاى سرخ رنگ ابيانه جلوه اى خاص دارد.