اين مقبره مدفن امامزادگان محمد و ابراهيم (ع) از نوادگان امام موسى الکاظم (ع) است و در روستاى برکشلو در ده کيلومترى شرق شهرستان اروميه قرار دارد. امامزاده برکشلو از بزرگ‌ترين و مهم‌ترين زيارتگاه‌هاى مردم استان محسوب مى شود و بناى آن مربوط به دوره زنديه و اوايل قاجار است.

اين مقبره به شکل مستطيل با يک گنبد مرکزى ، مانند چهار طاقى ‌هاى دوره ساسانى است و چهار جزر قوس‌دار دارد و به وسيله گوشواره ‌هايى طاق آن به هشت ضلع تقسيم شده است. در هر ضلع از مقبره يک ورودى با قوس جناقى ديده مى شود و در طرفين آن پنجره‌هايى با قوس‌ هلالى وجود دارد. مصالح به کار رفته در بناى مقبره از سنگ ‌ـ ازاره تا يک متر‌ ـ و آجر است. نماى خارجى آن طاق‌نما و آجرکارى زيبايى دارد. مقبره داراى ضريح زيبا و آب طلاکارى شده‌ است. نماى داخلى مقبره نيز از نظر تقسيم بندى و ترکيبات معمارى چشم گير و خوش تناسب است.