در جنوب شرقي شهر دامغان و در كوي معصوم زاده مقبره اي است كه به نام عبدالعالي و عبدالمعالي معروف است. بر سر در ورودي آن دو بيت شعر روي كاشي نوشته و نصب شده است: بنائي كز شرف بسيار عالي است مقامي پاك و روشن چون لئالي است بود معروف اين معصوم زاده كه عبدالعالي و عبدالمعالي است امامزاده عبدالعالي و عبدالمعالي در داخل مقبره بر روي قطعه سنگي اين مطالب درج شده است: در سال 1204 دوازدهم ماه شعبان جناب اميرالمومنين خواب نما نمود به «كربلايي فضل علي» كه دو تن معصوم زاده در شهر دامغان مدفونند.

نامهاي عظيم الشان شان عبدالعالي و عبدالمعالي است و از والدان(فرزندان) فضل ابن زيد ابن امام حسن مجتبي(عليه السلام) هستند. اين امامزادگان در حال حاضر به همت مردم خير و هيئت امناي آن بسيار آباد و پر رونق است و زائران زيادي را پذيرا است و به مناسبت هاي مختلف در آنجا مراسم ويژه اي برگزار مي گردد.