امامزادگان سيد صفى الدين(ع) و سيد شهاب الدين (ع) در روستاى طهارم دشت واقع در جنوب غربى دهستان شال در جنوب شرقى شهرستان خلخال و بخش لاهرود واقع شده اند.

سيد صفى الدين و سيد شهاب الدين (ع) به روايت اهالى محل از نوادگان امام موسى کاظم (ع) مى باشند. از بناى اين امامزاده به عنوان زيارتگاه استفاده مى شود و اهالى بومى اعتقاد دارند که بيماران زيادى در اين امامزاده شفا يافته اند. بناى اصلى خشتى بوده اما حدود 10 سال است که ساختمان آن بازسازى شده و بناى فعلى از نوع آجرى با اسکلت فلزى است.

بناى امامزاده چهار ضلعى وشامل ايوان و يک حياط کوچک است که اين حياط در ضلع جنوبى بنا قرار دارد که ورودى اصلى آن از سمت حياط مى باشد. اين بنا داراى يک گنبد فلزى کوچک به رنگ سبز است و نماى داخلى آن گچى مى باشد.