در 30 کيلومترى شهر ورزقان روستاى آقا بابا سنگ (آقا باباداش) واقع شده است که اکثريت اهالى اين روستا به زراعت و دامپرورى مشغول هستند و روستا داراى امکانات رفاهى از قبيل اب مشروب، برق، مدرسه، راه شوسه، و غيره ميباشد گورستان قديمى در مدخل ورودى روستا قرار گرفته و سنگ قبرهاى قديمى با نقش و نگارهاى مختلف از جمله تير و کمان و شمشير و همچنين سنگ قوچ و غيره در پهنه اين گورستان بر روى قبور بخاک خفتگان قرار گرفته است.

در کنار اين قبرستان قديمى بقعه قديمى چهار طاق آجرى خود نمايى ميکند که در زير گنبد اين بقعه سه نفر از بندگان صالح و پاکدامن خداوند و از سلاله ائمه هدى (ع) يعنى (امامزادگان سيد جمال الدين ، سيد کمال الدين و سيد جلال الدين) بخاک سپرده شده اند از شجره طيبه و پاک اين بزرگان چيزى در کتب مشاهده نشده ولى اهالى متدين روستا ميگويند اينها از نوادگان و از سلاله مطهر حضرت امام موسى بن جعفر (ع) هستند که به اين مناطق تشريف اورده اند و بعد از جنگ با خلفاى ظلم و جور به شهادت رسيده و در اين مکان دفن شده اند.