بقعه مبارکه قاضيلر در محله قاضيلر شهرستان خلخال واقع شده است در اين مکان مزار سه امامزاده دو برادر و يک خواهر که طبق روايت اهالي محل از نوادگان امام جعفر صادق( ع) مي باشد وجود دارد.طرح اين بنا به شکل مستطيل با نماي آجري و پنجره هايي با قوس هاي پنج او هفت مي باشد.

به گفته اهالي محله قاضيلر ، در گذشته بناي امامزاده دو بار تخريب شده و مجددا باز سازي گرديده است. اين ساختمان در کنار يک بناي زيارتگاهي که عملکرد مسجد آن محله رادارند واقع شده است و داراي شبستان مردانه و زنانه مي باشد.

احداث بناي جديد به همت اعضاي هيئت امناء امامزاده و اهالي اين محله و اداره اوقاف و امور خيريه در سال 1382 انجام گرفته . مصالح مصرفي در بناي جديد به صورت اسکلت فلزي با بدنه آجري مي باشد. همچنين در اين مکان در شبهاي جمعه مراسم دعاي کميل برگزار مي شود و در ماه هاي محرم و صفر دسته هاي عزاداري براي برپايي مراسم عزاداري در اين مکان مقدس جمع مي شوند.