بقاع متبركه امامزادگان حميد و مجيد (عليهما السلام) در 21 كيلومترى جنوب شهر شاهرود و دو كيلومترى جنوب جاده شوسه تهران – مشهد در روستاى ده ملا دو امامزاده به نامهاى حميد و مجيد وجود دارند كه آن را به نوادگان موسى بن جعفر نسبت مى دهند . همچنين بقعه متبركه ديگرى به نام “معصوم زاده” وجود دارد كه از اصل و نسب آن اطلاع موثقى در دست نيست .